Onderwerp: Bezoek-historie

Overheid en hydrografie : beleid, beheer en informatievoorziening in de natte sector#eindrapportage van workshops 1995-1996
Publicatiedatum:01-01-1996

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Meetkundige Dienst (RWS, MD), Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ); Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalverwerking (RWS, RIZA)

 

Annotatie

11 p.

Naar boven