Onderwerp: Bezoek-historie

Overallvisie voor de informatiesystemen bij RIKZ
Publicatiedatum:01-01-1995

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ); [werkgroep Overallvisie; projectleider Tj. van Heuvel]

 

Samenvatting

In dit werkdocument is de RIKZ (informatie)infrastructuur in beel gebracht, inclusief de daarbij gehanteerde (grote) informatiesystemen. Daarnaast is een beeld geschetst van de gewenste samenhang en relaties tussen de bestaande en nieuwe informatiesystemen, en worden voorstellen gedaan voor beleidskeuzes voor het Directieteam.

 

Annotatie

26 p.
ill.
Werkdocument RIKZ/OS-95.101X

Naar boven