Onderwerp: Bezoek-historie

Over de kinderkamerfunctie van kweldergreppels in de Waddenzee : stageverslag
Publicatiedatum:01-01-1986

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

G.H. van Beek en W. van Egteren

 

Samenvatting

In de buitenste bezinkvelden van de landaanwinningswerken langs de Friese en Groningse kust komen in het voorjaar en in de zomer grote aantallen jonge bodemfauna-organismen voor, die in het najaar en in de winter wegtrekken naar de dieper gelegen delen van de Waddenzee. Uit een oriënterend onderzoek is gebleken dat ook de greppels in de hoger gelegen delen van de landaanwinningswerken zouden kunnen dienen als kinderkamer. Om hierin enig inzicht te krijgen is onderzoek gedaan naar het voorkomen van een aantal bodemfauna- organismen in de kweldergreppels over het gehele jaar.

 

Annotatie

34 p.
fig., tab. ; 30 cm
Rapportnr. AOBB-86.953 (GWAO-86.953)
Stageverslag voor Rijkshogere landbouwschool Groningen (Van Beek) en voor Bijzondere hogere landbouwschool Leeuwarden (Van Egteren)
Met lit. opg.

Naar boven