Onderwerp: Bezoek-historie

Over de geulontwikkelingen sinds 1800 in de Westerschelde i.v.m. tracé bepaling vaste oeververbinding
Publicatiedatum:01-01-1968

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

D. de Looff, J. van Malde; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland, Studiedienst Vlissingen

 

Annotatie

38 p.
bijl.
Nota 68.2
Met lit. opg.
Bevat, zoals in het bijlagenoverzicht staat vermeld, maar 21 bijlagen. De vermelding van 22 bijlagen op de titelpagina van het hoofdrapport klopt niet!

Naar boven