Onderwerp: Bezoek-historie

Oriënterend onderzoek naar de sedimentatie-eigenschappen van zee- en rivierslib
Publicatiedatum:01-01-1980

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

R.S. Piekhaar; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Waterhuishouding en Waterbeweging, District Kust en Zee, Afdeling Hellevoetsluis

 

Samenvatting

Door het laboratorium te Hellevoetsluis is een oriënterend onderzoek verricht naar de sedimentatie-eigenschappen van zee- en rivierslib. Ten behoeve van dit onderzoek werden d.m.v. laboratoriumproeven de bezinkingssnelheden bepaald van bodemslib afkomstig uit het Hollandsch Diep en de Noordzee. Uit het verrichte onderzoek is gebleken, dat het bezinkingsverloop van zee- en rivierslib niet identiek is; bij zeeslib verloopt de sedimentatie geleidelijk, terwijl de sedimentatie bij rivierslib in 2 fasen plaats heeft; rivierslib sneller bezinkt bij vermenging met zeewater; bij beluchting van slib de bezinksnelheid van het slib afneemt.

 

Annotatie

36 p.
9 bijl., foto's, tab.
Met figuren als losse bijlagen
Nota WWKZ-80.S004
Rapport nr. 181
Digitaal document 2.7 Mb
Met lit. opg.

Naar boven