Onderwerp: Bezoek-historie

Opzet meetprogramma: volgen storting baggerspecie
Publicatiedatum:01-01-1982

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J.H. de Reus; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Waterhuishouding en Waterbeweging, District Kust en Zee, Adviesdienst Hoorn

 

Samenvatting

Vanwege de afzetting van sediment in de havens aan en in geulen in de Waddenzee wordt deze baggerspecie weggehaald. In deze notitie wordt aandacht besteed hoe de verspreiding van het gestort slib en/of zand gemeten kan worden. Hiermee kan namelijk beter antwoord gegeven worden op de vraag waar en hoe de baggerspecie gestort kan worden.

 

Annotatie

14 p.
Notitie WWKZ-82.H247
Digitaal document 519 Kb

Naar boven