Onderwerp: Bezoek-historie

Opzet golfrichtingsonderzoek Huibertgatgeul
Publicatiedatum:01-01-1981

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat, Directie Groningen, Meet- en Adviesdienst (MAD); opgemaakt door R. Akkerman

 

Samenvatting

Het doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de golfrichtingen welke voorkomen en verwacht kunnen worden in de Huibertgatgeul. Speciaal dient hierbij gedacht te worden aan golven in het frequentiegebied waarvoor de diepstekende schepen de grootste resonantie is te verwachten. Het verkregen inzicht kan vervolgens bijdragen tot de bepaling van de optimale te garanderen waterdiepte. Tevens kan met de verkregen kennis de noodzaak bepaald worden van het op enigerlei wijze meenemen van golfrichtingsinformatie in het eventueel te bouwen Hydro-Meteo-Systeem t.b.v. het toelatingsbeleid van diepstekende schepen tot de Eemshaven.

 

Annotatie

7 p.
1 bijl., ill. ; 30 cm
Notitie 81-35

Naar boven