Onderwerp: Bezoek-historie

Optimalisatie van de bepaling van EROD-aktiviteit en Cytochroom P-450 gehalte in levers van bot (platichthys flesus)
Publicatiedatum:01-01-1989

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

M. Eggens, J. Pijnenburg; Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat, Dienst Getijdewateren

 

Samenvatting

Dit rapport beschrijft het onderzoek naar de sleutelparameters van MFO-systeem. Dit betreft de bepaling van EROD-aktiviteit (EthoxyResorufine-O-Deëthylase), het eiwitgehalte en het cythochroom P-450 gehalte (de belangrijkste component van her MFO-systeem). In aansluiting op het onderzoek naar visziekten werd de MFO-meting in eerste instantie gericht op de bot, Platichthys flesus.

 

Annotatie

44 p.
ill. ; 30 cm
Nota GWAO-89.2004. - Eerder in conceptvorm verschenen als notitie GWAO-89.2208. - Met lit.opg.

Naar boven