Onderwerp: Bezoek-historie

Vergelijkende metingen, verricht met behulp van van molens en drijvers op de Bovenrijn bij Spijk op 2 en 3 april 1951
Publicatiedatum:01-01-1951

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Bovenrivieren (RWS, BOR), Studiedienst

 

Samenvatting

Bij het overleg over de voorgenomen indijking van het gebied Grieth-Griethausen (Duitsland) bestond onzekerheid over de juiste waarde van de grootst bekende afvoer, namelijk de afvoer van het hoogwater in januari 1926. Deze onzekerheid lag in het feit dat met verschillende apparatuur gemeten werd. Aan Duitse zijde met Ott-molens en aan Nederlandse zijde met drijvers. Besloten werd vergelijkende metingen te verrichten in de Rijn.

 

Annotatie

14, [10] p.
10 bijl., ill.
(Nota 51.11)

Naar boven