Onderwerp: Bezoek-historie

Richtlijnen voor inrichting en beheer van uiterwaarden : ecologie en veiligheid gecombineerd
Publicatiedatum:01-01-2001

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA); H.A. Wolters, M. Platteeuw, M.M. Schoor

 

Samenvatting

De studies die ten grondslag hebben gelegen aan dit rapport zijn erop gericht om een deel van de kennishiaten op het gebied van beheer van overstromingsrisico's op te vullen. Het onderzoek richt zich in de eerste plaats op de ecologische aspecten van inrichting en beheer, in relatie tot de abiotische omstandigheden. De functies veiligheid en scheepvaart komen aan de orde via de randvoorwaarden die gesteld worden aan rivierwaterstanden en stroomsnelheden.

 

Annotatie

[194] p.
ill.
(RIZA rapport ; 2001.059)
Rapport is opgenomen in het IRMA-SPONGE programma
Met lit. opg.
ISBN 9036954177

Naar boven