Onderwerp: Bezoek-historie

Winning stortsteen langs Schelde-Rijnkanaal (grondbergingen), Molenplaat, Noord Markiezaatskade, West Markiezaatskade, Speelmansplaten I en II, Oesterdam
Publicatiedatum:01-01-1975

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijkswaterstaat Bouwdienst (RWS, BD)]

 

Annotatie

27 p.
ill.

Naar boven