Onderwerp: Bezoek-historie

Inzameling, transport en behandeling van afvalwater in Nederland
Publicatiedatum:01-01-1999

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA); Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM); Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

 

Annotatie

10 p.
Brochure
Contactpersoon: O. van de Velde

Naar boven