Onderwerp: Bezoek-historie

Zuid-Hollandse Beleidseffectrapportage Verkeer en Vervoer ...
Publicatiedatum:01-01-1995

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Provincie Zuid-Holland, Stadsregio Rotterdam, Stadsgewest Haaglanden, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, directie Zuid-Holland (RWS, ZH)

 

Samenvatting

Het doel van de ZER is regelmatig inzicht te bieden in de verkeer- en vervoerontwikkelingen in de regio. Dit inzicht wordt in eerste instantie gerelateerd aan beleidsdoelstellingen zoals deze geformuleerd zijn in de bekende nota's als SVV-II, MZH, maar ook het SWAB, het TIB en de voornemens in het Fileplan Rotterdam en Bereikbaarheidsplan Haaglanden. Vier thema's worden behandeld, te weten : - Mobiliteit en Bereikbaarheid personenvervoer - Mobiliteit en Bereikbaarheid goederenvervoer - Verkeersveiligheid - Leefbaarheid/milieu.

 

Annotatie

1995, 1997-1998, 2000-2006 (ZH); 1998 (AVV) Beleidseffectrapporteges: 2003, 60 p., 2004, 64 p., 2005, 60 p. en 2006 68 p.

Naar boven