Onderwerp: Bezoek-historie

Ontwikkeling van de ontgrondingskuil van krib bij km 900.330
Publicatiedatum:01-12-2001

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Universiteit Utrecht, Vakgroep Fysische Geografie en Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW); M.B. Berg; met bijdragen van W. van den Anker... [et. al]

 

Samenvatting

In de Waal in de buurt van Dodewaard aan de rechteroever van de Waal is krib 900.330 achterloops geworden, waarbij de verbinding met de oever verbroken is. Dit proces is gevolgd om te kijken hoe een achterloopse krib zich ontwikkeld. In 1997 zijn de eerste tekenen van achterloopsheid gesignaleerd. In 2000 is besloten de krib te vernieuwen vanwege erosie aan de oever. Bij de renovatie van de krib is de vorm aangepast met een helling van 1 : 6 in plaats van de gebruikelijke 1 : 3. De belangrijkste veronderstelde verbetering is dat de ontgrondingskuil minder diep wordt. Dit verslag bespreekt de gegevens van de monitoring over de vorming van deze ontgrondingskuil. De ervaring met deze monitoring moet bijdragen aan de kennis die nodig is voor renovatieontwerpen van kribben.

 

Annotatie

34 blz. ill.
Rapportnr. DWW-2001-102
Met lit.opg.
In opdracht van: Rijkswaterstaat, Directie Oost-Nederland (RWS, ON) / onder begel. van C.E.A.M. Polman (ON) en N.M. Kruyt (DWW)

Naar boven