Onderwerp: Bezoek-historie

Beleidsregel voor het plaatsen van windturbines op, in of over rijkswaterstaatswerken : ontwerp
Publicatiedatum:01-01-2001

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

 

Samenvatting

De beleidsregel dient ertoe de aanvragers inzicht te geven in de afwegingen die RWS maakt alvorens al dan niet vergunning te verlenen voor het plaatsen van windmolens.

 

Annotatie

13 p.
Deze beleidsregel zal worden geplaatst in de Staatscourant

Naar boven