Onderwerp: Bezoek-historie

De ontwikkeling van de schaaroevers van de overloop van Valkenisse en het Nauw van Bath tot omstreeks 1980
Publicatiedatum:01-01-1984

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

D. de Looff; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Waterhuishouding en Waterbeweging, District Kust en Zee, Adviesdienst Vlissingen

 

Samenvatting

Het bovenstrooms van Hansweert gelegen deel van de Westerschelde wordt reeds sinds omstreeks 1900 door baggerwerken beïnvloed. Sinds 1920 en met name in de periode 1971-1980 was dat in toenemende mate het geval. Naast een toeneming van de hoofdgeulen (doorsneden en volumina) hebben de baggerwerken mede tot een versterking van de inscharing van de schaaroevers langs de Overloop van Valkenisse en het Nauw van Bath geleid. Voor de periode 1971-1980 kan het Nederlandse aandeel in de afvoer op 10% en het Belgische aandeel op 90% worden gesteld.

 

Annotatie

28 p.
6 bijl., graf., krt.
Nota WWKZ-84.V013
Digitaal document 1.1 Mb
Met lit. opg.

Naar boven