Onderwerp: Bezoek-historie

Verslag van de bespreking inzake de invloed van de droogmaking van de Zuidelijke IJsselmeerpolders op de grondwaterstand onder Amsterdam, gehouden op 4 juni 1959 te 's-Gravenhage
Publicatiedatum:01-01-1959

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat], Dienst der Zuiderzeewerken (RWS, ZZW)

 

Samenvatting

Concept interim rapport ; onderzoek naar het freatische vlak in Amsterdam ; plaats en datum volgende bespreking

 

Annotatie

2 p.
(Nota / ZZW ; B 59-10)

Naar boven