Onderwerp: Bezoek-historie

Verslag over het bedrijfsjaar 1969 van bedrijfseenheid A 93 in Oostelijk Flevoland
Publicatiedatum:01-01-1970

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP); door A. Hagting en G. Velthuis

 

Samenvatting

Dit verslag geeft in de eerste plaats een overzicht van de geleverde prestaties op technisch gebied. Verder wordt ingegaan op de bedrijfseconomische resultaten en op het onderzoek dat heeft geleid tot enige aanpassingen van het bouwplan voor de komende jaren.

 

Annotatie

22 p.
bijl., graf., krt., tab.
(Flevobericht ; nr. 76)
Met samenvatting

Naar boven