Onderwerp: Bezoek-historie

verslag ijstocht rond het IJsselmeer : van 21 t/m 23 januari 1963 en 20 t/m 21 februari 1963
Publicatiedatum:01-01-1963

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst der Zuiderzeewerken] (ZZW)

 

Samenvatting

Er is enige malen dwars over het dichtgevroren IJsselmeer gereden om, evenals in 1955 en '56, de dikte, soort en het gehalte aan zwevend materiaal van het ijs te bepalen, alsmede het chloridegehalte van ijs en water. Tevens is de temperatuur van het bovenwater en bij de bodem gemeten. Hierbij werd elke waarneming twee keer herhaald omdat de diepwaterthermometer tijdens het hakken van de bijt in de koude vrieswind stond. Telkens werd de laatste meting aangehouden.

 

Annotatie

ongep.

Naar boven