Onderwerp: Bezoek-historie

Verslag der Commissie, ingesteld bij beschikking van den minister van Waterstaat van 1 november 1913 La A. Afd. Waterstaat, tot het onderzoeken der wijzigingen, welke in de begrootingen, voorkomende in hoofdstuk VII van het verslag der Staatscommissie inzake de afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee van 14 april 1894, zullen zijn aan te brengen, tengevolge van stijging van arbeidsloonen en van prijzen van materialen, alsmede van toepassing van nieuwere werkwijzen bij uitvoering van groote werken
Publicatiedatum:01-01-1914

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[H. Wortman (voorzitter), V.J.P. de Blocq van Kuffeler, et al.; Zuiderzee-Commissie]

 

Samenvatting

Onder de thans (1914) geldende omstandigheden zal de volledige uitvoering der aflsluiting en gedeeltelijke droogmaking der Zuiderzee volgens de plannen der Staatscommissie naar de mening der (Zuiderzee-)Commissie ongeveer een bedrag van 230 miljoen gulden vorderen.

 

Annotatie

23 p.
tab.

Naar boven