Onderwerp: Bezoek-historie

de verplaatsing van het eiland Griend
Publicatiedatum:01-01-1953

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst der] Zuiderzeewerken (RWS, ZZW); H.B. Koelbloed

 

Samenvatting

Gaat in op de verplaatsing in oost-zuidoostelijke richting van het waddeneiland Griend.

 

Annotatie

2 p.
bijl., krt.

Naar boven