Onderwerp: Bezoek-historie

Het verloop van het kaligehalte van de jonge zware zeeklei van Oostelijk Flevoland vanaf 1962 tot voorjaar 1981
Publicatiedatum:01-01-1981

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP); door A. Habekotté

 

Samenvatting

De gegevens die voor dit rapport zijn gebruikt zijn grotendeels ontleend aan een eerder verschenen rapport over het verloop van de gehalten aan kali, koolzure kalk en fosfaat in de jonge zware kleigrond van Oostelijk Flevoland over een periode van ca. 15 jaar. In dit verslag zal alleen aandacht worden besteed aan de kalitoestand, met inbegrip van de veranderingen, die de laatste vier jaren werden waargenomen.

 

Annotatie

15 p.
graf., tab.
(Werkdocument / RIJP ; 1981-280 Abw)
Met samenvatting
Met lit. opg.

Naar boven