Onderwerp: Bezoek-historie

Het verloop van de ontzilting van de drooggevallen gronden in het Grevelingenbekken
Publicatiedatum:01-01-1974

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP); [C. Deelman

 

Samenvatting

In dit rapport zal aan de hand van de gedane waarnemingen de opgetreden ontzilting in samenhang met de ontziltingsbepalende omstandigheden worden besproken.

 

Annotatie

14 p.
tab.
6 bijl.
(Intern Rapport R.IJ.P. ; 330)
Met samenvatting

Naar boven