Onderwerp: Bezoek-historie

Het verloop van de grondwaterstanden op de zuidelijke ballastplaat (Lauwerszeegebied) in 1978
Publicatiedatum:01-01-1979

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP); H. Hoekstra

 

Samenvatting

Ten behoeve van het landschapsoecologisch onderzoek en het opstellen van beheersplannen is het gewenst geïnformeerd te zijn over het grondwaterstandsverloop op de zandplaten in het centrum van de Lauwerszee. In 1978 is hiernaar onderzoek verricht en is op het oostelijke gedeelte van de Zuidelijke Ballastplaat een raai grondwaterstandsbuizen geplaatst waarvan er één is voorzien van een niveauschrijver.

 

Annotatie

9 p.
bijl., graf.,krt., tab.
(Werkdocument / RIJP ; 1979-193 Abw)
Met lit. opg.

Naar boven