Onderwerp: Bezoek-historie

Het verloop van de grondwaterstand in (toekomstige) bouwterreinen te Lelystad
Publicatiedatum:01-01-1979

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP); B.R. Voortman

 

Samenvatting

Beschreven worden grondwaterstanden in autochtone- en opgespoten gronden en er wordt aangetoond dat periodiek reinigen van de drains noodzakelijk is om ondiepe grondwaterstanden te voorkomen.

 

Annotatie

8 p.
bijl., graf., tab.
(Werkdocument / RIJP ; 1979-33 Abw)

Naar boven