Onderwerp: Bezoek-historie

Het verloop van de gehalten aan kali, koolzure kalk en fosfaat in jonge, zware zeekleigrond over een periode van ongeveer vijftien jaar in Oostelijk Flevoland
Publicatiedatum:01-01-1981

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP); door A. Habbekotté

 

Samenvatting

Dit rapport behandelt de veranderingen van de gehalten aan de belangrijkste bodembestanddelen van een jonge, zware zeekleigrond gedurende een periode van 15 jaar. De gevolgen van deze veranderingen voor de opbrengsten worden wel gememoreerd, maar zijn niet het hoofdonderwerp.

 

Annotatie

69 p.
fig., tab.
(RIJP-rapport ; 1981-19 Abw)
Met lit. opg.

Naar boven