Onderwerp: Bezoek-historie

Verkenningen omtrent de ontwikkeling van de nieuwe stad "Almere" in Flevoland
Publicatiedatum:01-01-1970

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders

 

Samenvatting

Het zuidwestelijk deel van Flevoland heeft een stedelijke bestemming gekregen, waarbij in de komende 30 jaar voor minstens 125000 en hoog-stens 250000 mensen nieuwe woon-, werk- en receatieruimte moet worden verschaft. De voorbereiding en uitvoering van dit urbanisatie-proces vraagt om de oplossing van talloze problemen van de meest uiteenlopende aard. Dit studierapport geeft de resultaten van een eerste verkenning van de aard van deze problemen. Behandeld worden: Functies van Almere bezien in de regionale context; Enkele geografische en technische gegevens van het gebied van Almere; Overloopgegevens; Overwegingen bij de stedebouwkundige conceptie van Almere; Bepaling van de grootte van de kernen; Wonen; Werkgelegenheid en voorzieningen; Receatieve voorzieningen in en nabij Almere; Verkeersontwikkeling ten behoeve van Almere; Capaciteitsbenadering van Almere en aantal kernen ; De lokatie van de eerste woonkern van Almere; Modellen van de polynucleaire stad; Urbanisatieschema's.

 

Annotatie

VII, 191 p.
fig., tab.
(Flevobericht ; nr. 78)
Lit. opg.

Naar boven