Onderwerp: Bezoek-historie

Verkeersgegevens en ongevallencijfers van wegen in beheer bij de Directie Zuiderzeewerken van de Rijkswaterstaat
Publicatiedatum:01-01-1979

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijkswaterstaat, Directie Zuiderzeewerken (RWS, ZZW)

 

Samenvatting

Voor een juiste planvorming en een doelmatig wegbeheer is het noodzakelijk te beschikken over voldoende inzicht in de verkeersbelastingen en de verkeersveiligheid. Hiertoe is het gebruikelijke telprogramma aanzienlijk uitgebreid. Onder verantwoordelijkheid van de afdeling Planstudie en Verkeerszaken is een omvangrijk telprogramma opgesteld voor een groot aantal wegen in zowel Flevoland als in de Noordoostpolder. Tevens is de registratie van verkeersongevallen uitgebreid, zodat deze nu betrekking heeft op nagenoeg alle rijkswegen in het gehele beheersgebied. Met de gegevensverkregen uit de verschillende verkeerswaarnemingen en de ongevallenregistratie, zijn een aantal berekeningen uitgevoerd, alsmede enkele vergelijkingen met de landelijke cijfers gemaakt, waardoor een goed inzicht wordt verkregen in de verkeersafwikkeling en de verkeersveiligheid op de wegen in beheer bij de directie Zuiderzeewerken. De verkeersintensiteiten, de verkeerssamenstelling, alsmede de ontwikkeling van het verkeer in de laatste jaren worden behandeld. Nader wordt ingegaan op de uitgevoerde snelheidsmetingen, terwijl de geregistreerde ongevallen zijn verwerkt en geanalyseerd. Tenslotte worden een aantal conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan voor nadere studie.

 

Annotatie

22 p.
fig., tab. ; 30 cm.
1 bijl.#Afzonderlijke bijl.
(Nota / ZZW ; 303)

Naar boven