Onderwerp: Bezoek-historie

De verhouding (b) tussen het waterbindend vermogen van de organische stof en van de lutumfractie in verschillende afzettingen in het IJsselmeergebied
Publicatiedatum:01-01-1979

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP); door A. van der Scheer

 

Samenvatting

Om het inklinkingsproces van gronden te volgen is het watergehalte van een grond een onmisbaar gegeven. Dit watergehalte is niet alleen door het analyseren van monsters te bepalen, maar kan ook worden berekend. Om een zodanige berekening uit te voeren dient onder andere het extra waterbindend vermogen van de organische stof ten opzichte van het lutumgehalte in een bepaalde afzetting bekend te zijn. Naar de materiaalfactor is slechts weinig onderzoek gedaan, aangezien het alleen mogelijk is in een sediment waar geen nauw verband bestaat tussen het lutumgehalte en het organische stofgehalte. Thans stonden voldoende gegevens ter beschikking van afzettingen waarin geen nauw verband bestaat tussen de gehalten aan lutum en organische stof om een onderzoek te doen naar de waarde van de materiaalfactor in verschillende humeuze afzettingen in het IJsselmeergebied.

 

Annotatie

38 p.
bijl., fig., tab.
(Flevobericht ; nr. 143)
Met samenvatting
Met lit. opg.

Naar boven