Onderwerp: Bezoek-historie

Vergelijkende ramingen dijksbouw Zuidelijke polders
Publicatiedatum:01-01-1948

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst der Zuiderzeewerken (RWS, ZZW)]; M. Klasema

 

Samenvatting

Overzicht van de geraamde kosten van de aanleg van de bedijkingen bij de verschillende uitvoeringen van de plannen voor de zuidoostelijke en zuidwestelijke polders.

 

Annotatie

18 p.
bijl., tab.
29 bijl.
(Nota / ZZW ; 184)

Naar boven