Onderwerp: Bezoek-historie

De verdeeling van den polder in afdeelingen
Publicatiedatum:01-01-1946

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst der Zuiderzeewerken (RWS, ZZW)]; [F.L. van der Bom

 

Samenvatting

Korte opmerkingen bij de voor de bemaling van de Noordoostpolder van belang zijnde kavelindeling met polderwaterpeilstanden.

 

Annotatie

2 p.
(Nota / ZZW ; 177)
Zie voor uitvoerige behandeling nota: De bemaling van het westelijk deel van den polder / J. Schilthuis. - (Nota / ZZW ; 92).

Naar boven