Onderwerp: Bezoek-historie

De verdamping van het IJsselmeer
Publicatiedatum:01-01-1942

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat], Dienst der Zuiderzeewerken (RWS, ZZW); door J.P. Mazura en A. Volker

 

Samenvatting

Verslag van een vergelijkend meteorologisch onderzoek naar de gemiddelde jaarlijkse verdamping van IJsselmeerwater t.b.v. de waterbeheersing van de omliggende landstreken in droge perioden, aan de hand van metingsresultaten in de havens van Schokland en Breezand en afgeleide berekeningen (periode 1905-1940).

 

Annotatie

50 p.
bijl.
(Nota / ZZW ; 153)

Naar boven