Onderwerp: Bezoek-historie

De verbouw van koolzaad en granen door de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland en in het Lauwerszeegebied in 1980
Publicatiedatum:01-01-1981

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP); door N.F. de Jong

 

Samenvatting

In dit verslag worden de omstandigheden beschreven, waaronder de verbouw van koolzaad en granen in Flevoland en in het Lauwerszeegebied in het seizoen 1979/1980 heeft plaatsgevonden. Ook wordt ingegaan op de kwantitatieve resultaten van het gesloten bedrijf A 93 en het spuitvrije bedrijf NZ 27.

 

Annotatie

35 p.
afb., tab.
(RIJP-rapport ; 1981-27 Abw)
Met lit. opg.

Naar boven