Onderwerp: Bezoek-historie

De verbouw van koolzaad en granen door de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland en in het Lauwerszeegebied in 1977
Publicatiedatum:01-01-1978

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP); door F. Venema

 

Samenvatting

In dit rapport worden de gewassen in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland en in het Lauwerszeegebied per gebied en per gewas behandeld, gevolgd door een globale vergelijking van de korrelopbrengsten in beide gebieden.

 

Annotatie

33 p.
foto's, graf., tab.
(RIJP-rapport ; 1978-15 Abw)
Met lit. opg.

Naar boven