Onderwerp: Bezoek-historie

De verbouw van koolzaad en granen door de Rijksdienst voor de IJsselmeerpoders in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland en in het Lauwerszeegebied in 1978
Publicatiedatum:01-01-1979

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

door F. Venema; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders

 

Samenvatting

Met dit rapport wordt de 1960 begonnen poging om de jaarlijkse oogstresultaten te analysren, voortgezet. Het uiteindelijke doel daarvan is om o.m. basismateriaal te leveren voor een ook uit wetenschappelijk oogpunt verantwoorde bedrijfsvoering, een zo juist mogelijke landclassificatie en een op geschiktheid afgestemde blijvende bestemming.

 

Annotatie

55 p.
foto's, graf., tab.
(RIJP-rapport / 1979-10 Abw)
Lit. opg.

Naar boven