Onderwerp: Bezoek-historie

De verbouw van gewassen in Oostelijk Flevoland door de Cultuurtechnische Afdeling in het oogstjaar 1966
Publicatiedatum:01-01-1966

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP), Landbouwkundige Hoofdafdeling; door N. Drok en F. Venema

 

Samenvatting

Dit rapport is samengesteld uit de gegevens van de kaveldagboeken, de maandelijkse gewassenbeoordelingen, de bedrijfsrapporten van de landbouwkundige opzichters, de toelichtingen op de inventarisatie-overzichten van de afdeling bedrijfsadministratie, de door de Landbouwkundige Boekhouding verstrekte cijfers over de opbrengsten, de tweemaandelijkse verslagen en eigen waarnemingen.

 

Annotatie

77 p.
fig., foto's, tab.
(Intern Rapport ; no. 71)
Met samenvatting

Naar boven