Onderwerp: Bezoek-historie

De verbouw van gewassen in Oostelijk Flevoland door de Cultuurtechnische Afdeling in het oogstjaar 1965
Publicatiedatum:01-01-1965

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP); door N. Drok en F. Venema

 

Samenvatting

Dit rapport is samengesteld uit de gegevens van de kaveldagboeken, de maandelijkse gewassenbeoordelingen, de bedrijfsrapporten van de landbouwkundige opzichters, de toelichtingen op de inventarisatie-overzichten van de afdeling bedrijfsadministratie, de door de Landbouwkundige Boekhouding verstrekte cijfers over de opbrengsten, de tweemaandelijkse verslage en eigen waarnemingen.

 

Annotatie

49 p.
bijl., foto's, tab.
Met samenvatting

Naar boven