Onderwerp: Bezoek-historie

Het verband tusschen neerslag en afvoer in het stroomgebied van het Meppelerdiep : berekening van in de toekomst aldaar te verwachten afvoer
Publicatiedatum:01-01-1940

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat], Dienst der Zuiderzeewerken (RWS, ZZW); J. Volkers

 

Annotatie

8 p.
tab.

Naar boven