Onderwerp: Bezoek-historie

Verandering van het maaiveld door het ploegen met variabele diepten (het rond ploegen van akkers)
Publicatiedatum:01-01-1969

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP); door L. Zelhorst

 

Samenvatting

Bij de aanleg van proeven in 1967 door de Plantenteeltkundige Afdeling van de RIJP werd voor meer systematisch onderzoek van de regulering van de afvoer het aloude systeem van ronde, hellende akkers als onderzoekobject opgenomen.het op de helling leggen van de akkers werd zo uitgevoerd, dat de laagten boven de drains kwamen te liggen. Hierdoor verdween het onregelmatige plassenpatroon. het verdere onderzoek is gericht op het vinden van voorzieningen en methodieken, waardoor een snellere afvoer van het water naar de drains wordt bevorderd.

 

Annotatie

15 p.
bijl., fig., tab.
(Flevobericht ; nr. 71)
Met samenvatting

Naar boven