Onderwerp: Bezoek-historie

'Veldsportvoorzieningen' : tweede versie
Publicatiedatum:01-01-1980

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP); door G. du Bois en K. Rijniersce

 

Samenvatting

In dit rapport is geprobeerd vanuit de beschikbare literatuur de gegevens over de veldsportaccomodaties te bundelen. Dit rapport is voornamelijk geschreven voor bestuurders van sportverenigingen, wethouders, planologen en stedebouwkundigen. Om meer inzicht te krijgen in het fenomeen sport zal in de eerste drie hoofdstukken worden ingegaan op de sport in het algemeen, terwijl in de daarop volgende hoofdstukken wordt ingegaan op het eigenlijke onderwerp, de veldsportaccomodaties.

 

Annotatie

94 p.
bijl., foto', graf., ill., tab.
(Werkdocument / RIJP ; 1980-140 Abw)
Met lit. opg.

Naar boven