Onderwerp: Bezoek-historie

Veiligheid van Marken
Publicatiedatum:01-01-1961

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst der Zuiderzeewerken]

 

Samenvatting

Naar aanleiding van de herhaaldelijk door belanghebbenden naar voren gebrachte argumentatie betreffende de toegenomen onveiligheid van Marken is voor drie situaties de veiligheid vergeleken: bij open Zuiderzee; na de afsluiting doch vóór aaanleg van Oostelijk Flevoland; na de omdijking van Flevoland doch vóó de aanleg van de dijk Enkhuizen-Lelystad.

 

Annotatie

3 [2] p.
tab., graf.
(Nota / ZZW ; B 61-8)

Naar boven