Onderwerp: Bezoek-historie

De veiligheid van de IJsselmeerdijk van de Markerwaard
Publicatiedatum:01-01-1963

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat], Dienst der Zuiderzeewerken (RWS, ZZW)

 

Samenvatting

Inhoud: Vroegere methoden voor het vaststellen van de sterkte der zeeweringen; De periode van de dertiger jaren tot 1953; De gevolgtrekkingen uit de stormvloed van 1953; De IJsselmeerdijk van de Markerwaard; De waarde van voorwerpen in de Markerwaard; Frequentie van waterstanden en golfaanval; Kosten van een hogere dijk; Discussie van de uitkomst; Andere dijken om het IJsselmeer.

 

Annotatie

8 p.
tab.
(Nota / ZZW ; 272)

Naar boven