Onderwerp: Bezoek-historie

'... Van Zintelen, van Zintelroeden ende Mossen...' : een breeuwmethode als hulpmiddel bij het dateren van scheepswrakken uit de Hanzetijd
Publicatiedatum:01-01-1996

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie IJsselmeergebied (RWS, RDIJ; Nederlands Instituut voor Scheeps- en onderwaterArcheologie / ROB (NISA); door Karel Vlierman

 

Samenvatting

Beschreven wordt het onderzoeksresultaat van de sinds 1979 verzamelde gegevens over sintels, kleine ijzeren kramachtige plaatjes die vooral in de middeleeuwen in Noordwest-Europa werden gebruikt voor het vastzetten van breeuwsel in de huidnaden van houten schepen. Het onderzoek leverde een nieuwe (scheeps)archeologische dateringsmogelijkheid op, terwijl de vormontwikkeling van de aanvankelijk kramachtige sintelnagel tot de laatste vorm van de sintel ook een relatie lijkt te hebben met de Hanze c.q. de koggebouwtraditie en het ontstaan daarvan.

 

Annotatie

100 p.
fig., foto's, tab.
(Flevobericht ; nr. 386)
Met lit. opg.
Met een samenvatting in het Engels

Naar boven