Onderwerp: Bezoek-historie

Uw mening over het schetsboek NW4 gepeild : een telefonisch onderzoek
Publicatiedatum:01-01-1997

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

uitgevoerd door Intomart in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Directie Noord Nederland (NN)

 

Samenvatting

Aan de orde komt o.a.: Ontwikkeling van de natuurlijke watersystemen ; economie en water in Noord-Nederland ; omgaan met de Waddenzee ; kustverdediging ; wet verontreiniging oppervlaktewateren ; peilbeheer ; verdroging ; waterbodems en slib ; financiering van het waterbeheer ; commercie in de waterzuivering.

 

Annotatie

27 p.
graf., tab.
(DR/DK/JC/7.3297)

Naar boven