Onderwerp: Bezoek-historie

Het uitzetten van vier kolonies Formica Polyctena Foerster (kale rode bosmier) in de Flevopolders en onderzoek naar de toestand van eerder uitgezette kolonies
Publicatiedatum:01-01-1980

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP); F.C.M. Kerkum

 

Samenvatting

In 1979 is besloten om de vrij sterke aantasting van de bossen in Flevoland door rupsen van een aantal vlindersoorten te bestrijden met selectieve, oecologisch verantwoorde middelen. Eén van deze middelen is het uitzetten van rode bosmieren. Het uitzetten en stichten van kolonies van de kale rode bosmier is hier beschreven.

 

Annotatie

11 p.
bijl., ill., krt., tab.
(Werkdocument / RIJP ; 1980-245 Abw)
Met samenvatting
Met lit. opg.

Naar boven