Onderwerp: Bezoek-historie

Uitwerking van een model ter bepaling van de fysisch-geografische geschiktheid voor diverse vormen van openluchtrecreatie in de Flevopolders binnen het beheersgebied van het O.L. Z.IJ.P.
Publicatiedatum:01-01-1976

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP); H.J.A. Bakker

 

Samenvatting

Uitwerking van een mogelijkheid om met behulp van een computermodel de waarde van een gebied te laten uitrekenen, waarbij de uiteindelijke beslissing welke recreatievorm er komt bij de ontwerper blijft. Doel is het verkrijgen van een betrouwbaar beeld van de fysisch-geografische geschiktbaarheid van het gebied voor een recreatievorm.

 

Annotatie

11 p.
bijl., fig., krt., tab.
(Werkdocument / RIJP ; 1976-17 Bbr)
Met samenvatting
Met lit. opg.

Naar boven