Onderwerp: Bezoek-historie

Uitvoering van de wet geluidhinder in Flevoland
Publicatiedatum:01-01-1981

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP); door W.F. Landheer

 

Samenvatting

Dit rapport behandelt de taken die uit de Wet Geluidhinder voortvloeien en de manier waarop deze over de verschillende instanties in Flevoland kunnen worden verdeeld. De hieraan ten grondslag liggende uitgangspunten zijn opgenomen. De parallellen met andere wetten worden besproken.

 

Annotatie

10 p.
bijl., fig.
(Werkdocument / RIJP ; 1981-189 Ado)
Met samenvatting

Naar boven