Onderwerp: Bezoek-historie

Uittreksel van een studie van M. Clawson en J.L. Knetsch : Economics of outdoor recreation (Baltimore, 1966)
Publicatiedatum:01-01-1968

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP), Hoofdafdeling Cultuurtechniek en Recreatie; samengest. door R. Kuik

 

Samenvatting

Doel van het boek is een overzicht te geven van de openluchtrecreatie in de V.S., speciaal met het oog op het in de toekomst te volgen beleid t.a.v. de openluchtrecreatie.

 

Annotatie

bijl., graf., tab.
(Intern Rapport / RIJP ; 15)

Naar boven