Onderwerp: Bezoek-historie

Uittreksel uit de voordracht over Lelystad
Publicatiedatum:01-01-1963

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP); door A.J. Venstra

 

Samenvatting

Voordracht over de functie van Lelystad in Flevoland.

 

Annotatie

3 p.
Voordracht gehouden voor de Voorlichtingscursus 1963

Naar boven