Onderwerp: Bezoek-historie

De uitspoeling van bestrijdingsmiddelen op het proefbedrijf "De Waag" : meetresultaten september 1990 tot mei 1992
Publicatiedatum:01-01-1993

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Flevoland (RWS, FL); door I. Brongers en K.P. Groen

 

Samenvatting

In het kader van het onderzoek naar de uitspoeling van bestrijdingsmiddelen in de bloembollenteelt wordt op het proefbedrijf "De Waag" ondermeer een studie naar de waterbalans, grondwaterstanden en bodemtemperatuur verricht. Tevens is er onderzoek verricht naar de emissie via het drainwater van de fungicide 1,3-dichloorpropeen, de herbicide metamitron en het ziektebestrijdingsmiddel Maneb/Zineb. Naast de stoffen is ook de tracer bromide toegepast. Deze studie is nodig om uitspraken te kunnen doen over de uitspoeling van bestrijdingsmiddelen naar grond- en oppervlaktewater. In dit rapport wordt de waterbalans, grondwaterstanden en bodemtemperaturen beschreven van september 1990 tot mei 1992.

 

Annotatie

117 p.
fig., tab.
(Intern rapport / Directie Flevoland ; 1993-10 Lio)
Met lit. opg.

Naar boven